Chính sách bảo mật

vinhomesimperiahaiphong.com hiểu rõ trách nhiệm bảo mật thông tin người dùng website của mình. Vì thế, chúng tôi luôn tìm cách và cải thiện hệ thống để bảo mật thông tin an toàn hơn. Chúng tôi khuyên bạn nên đọc Trang Chính sách bảo mật này trước khi chính thức sử dụng website này.

Thông tin người dùng được thu thập trên website này

Khi người dùng truy cập và sử dụng website vinhomesimperiahaiphong.com, hệ thống của chúng tôi sẽ tự động thu thập một số thông tin về kỹ thuật và đường truyền Internet của người dùng. Các thông tin đó có thể bao gồm:

 • Địa chỉ IP của người dùng
 • Các hành động của người dùng trên trang (chuyển hướng trên website, số liên kết người dùng click, …..)
 • Thời gian và khu vực người dùng truy cập vào website
 • Thiết bị và nhà mạng người dùng sử dụng để truy cập website

Chúng tôi cũng sẽ thu thập một số thông tin cá nhân cơ bản của người dùng khi bạn cho phép và tự nguyện cung cấp. Các thông tin sẽ được thu thập khi người dùng đăng ký/đăng nhập vào website, để lại phản hồi, điền vào các biểu mẫu xuất hiện trên website. Các thông tin chúng tôi thu thập bao gồm:

 • Tên người dùng
 • Địa chỉ và phương thức liên lạc với người dùng
 • Phản hồi, góp ý của người dùng
 • Các vấn đề người dùng quan tâm và mong muốn nhận tư vấn

Mục đích thu thập và lưu trữ thông tin của chúng tôi

Chúng tôi cam kết không sử dụng thông tin của người dùng thu thập được trên website này vào các mục đích không chính đánh, trái pháp luật. Các mục đích sử dụng của chúng tôi bao gồm:

 • Xem xét, phân tích dữ liệu người dùng
 • Đánh giá website và đưa ra những cải thiện khi cần
 • Kịp thời trợ giúp người dùng
 • Gợi ý với người dùng những bài viết, thông tin phù hợp
 • Cập nhật thông tin, tin tức mới nhất đến với người dùng.